นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย (คนที่ 1 นับจากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และทีมงานพัฒนาโครงการชั้นแนวหน้าร่วมประชุมภายใน เพื่อเตรียม Pre-Sale ในวันที่ 15 พ.ย. 2557 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *